Prawo w codziennym życiu – dlaczego warto je znać?

Prawo obowiązuje każdego

Prawo towarzyszy nam codziennie, na każdym kroku, w każdej dziedzinie życia. Dzisiaj mamy łatwy dostęp do wszelakich przepisów i kodeksów prawnych dzięki internetowi. Łatwo śledzić wszelkie zmiany prawne. Oczywiście przepisy bywają trudne do zrozumienia i zinterpretowania przez przeciętnego człowieka, nie mającego wykształcenia prawniczego. To jednak nie zmienia faktu, że znajomość prawa bardzo się przydaje w codziennym życiu. Nieznajomość prawa szkodzi – tego dowiadujemy się niezależnie od sytuacji. O ile pewne sprawy są dla każdego jasne i można spokojnie postąpić według swojej intuicji, nie łamiąc przy tym prawa, tak już w innych sytuacjach sprawy nie bywają już tak oczywiste.

Specjalista doradzi

Wszelkie zagadnienia prawne mogą wyjaśnić doradcy z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem doradczym. Czasem interpretacja jednego przepisu bywa trudna i nawet osoba z wykształceniem prawniczym potrzebuje czasu celem uzupełnienia wiadomości z zakresu prawa i podobnych do rozpatrywanej sytuacji. Prawo to dziedzina, która wciąż się zmienia, bo zmienia się także świat. Kiedy na przykład internet stał się ogólnodostępny, powstały też nowe zjawiska z nim związane, niekoniecznie pozytywne. Prawo ma określać, co dokładnie nam wolno w świecie wirtualnym, a co jest niedopuszczalne, wręcz karalne.

Warto znać prawo

Jeśli mamy o tyle prostszy dostęp do wiedzy prawnej, do przepisów, dlaczego dzieje się tak, że większość z nas prawa po prostu nie zna. Oczywiście trudno wymagać, aby każdy znam nawet podstawowe przepisy z większości dziedzin życia codziennego. Jednak dlaczego tak rzadko użytkownicy internetu decydują się na poszukiwania odpowiedzi na pewne zagadnienia w chwili, kiedy spotyka ich konkretny problem? Owszem, w wielu sytuacjach nie obejdzie się bez udania się do radcy prawnego, czy wręcz do prawnika, ale można to zrobić, mając już pewną podstawową wiedzę.

Nauka prawa

Prawo jako nauka, kierunek studiów to oczywiście studia bardzo czasochłonne i wymagające. Nie wystarczy bowiem wykuć paragrafy, aby umieć je odpowiednio zastosować. W życiu codziennym chodzi bardziej o taką znajomość prawa, która może nam pomóc w życiu codziennym. Na przykład umowa kupna sprzedaży samochodu także wymaga znajomości pewnych przepisów i nie zawsze warto polegać na wzorach takich umów dostępnych w sieci. Znajomość prawa to niekoniecznie recytowanie pewnych przepisów z pamięci. To często umiejętność znajdywania pewnych paragrafów. Dlaczego więc tylu ludzi nie wie nawet jakie mamy kodeksy (np. że istnieją chociażby Kodeks Cywilny i Kodeks Karny?)? to przecież jedna z podstaw wiedzy z zakresu prawa.

Podsumowanie

Świadomość tego, jak ważna jest znajomość prawa powinna wynikać już z wykształcenia i to pobieranego do końca szkoły średniej. Świadomość nie tylko praw, ale i obowiązków wynikających z konkretnych przepisów może wiele ułatwić w dorosłym życiu. Umiejętność szukania odpowiednich paragrafów także może ułatwić i przyspieszyć wiele spraw, oszczędzając tym samym sporo nerwów. Większości ludzi brakuje nawet minimalnej ciekawości w sprawach związanych z konkretnymi przepisami prawnymi, które mogą ich dotyczyć. Znajomość prawa to nie tylko znajomość suchych przepisów. Chodzi o to, by każdy, kto podejmuje konkretne działania, na przykład zakłada działalność gospodarczą, najpierw zaznajomił się z przepisami związanymi z takim typem działań. Nie zagwarantuje to braku problemów, ale pozwoli na pewno w szybszym ich rozwiązaniu. Prawo to nauka żywa, wciąż się zmienia, co dostosowuje do zmieniających się realiów. Znajomość prawa to pewne dopełnienie obrazu otaczającego nas świata.