Rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez?

W życiu nie zawsze sprawy idą po naszej myśli. Sprawdź, jak najlepiej zadbać o swoje interesy w przypadku rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód sąd ma obowiązek wskazać, która ze stron jest winna rozkładowi pożycia. Może jednak odstąpić od tego jeżeli strony zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. Zarówno rozwód z orzekaniem o winie – jak i bez takiego orzekania – nie jest tylko kwestią satysfakcji  jednego z małżonków, ale  rodzi określone skutki prawne.

Powszechną sytuacją jest, iż jeden z małżonków, który nie jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego godzi się na rozwód bez orzekania o winie, gdyż szybko chce przebrnąć przez nieprzyjemną procedurę rozwodową i czym prędzej rozpocząć nowe życie. Nie zawsze jednak jest świadomy skutków jakie niesie za sobą ta decyzja.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów – nawet jeśli nie jest w niedostatku, ale w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się jego sytuacja materialna. Natomiast w przypadku rozwodu bez orzekania o winie możliwe jest roszczenie alimentacyjne tylko, gdy jeden z małżonków pozostaje w niedostatku.

Jak więc widać orzeczenie o winie przy rozwodzie ma istotne znaczenie dla możliwości zasądzenia alimentów.

Z drugiej strony trzeba stwierdzić, iż rozwód z orzekaniem o winie wiąże się niestety z bardzo długim postępowaniem, roztrząsającym bardzo szczegółowo życie prywatne małżonków. Należy również pamiętać, że ocena winy rozkładu pożycia często budzi wiele kontrowersji, a dokładne analizowanie przyczyn rozkładu pożycia i ewentualnego zawinienia jednego z małżonków bywa sprawą trudną.

Postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie może zakończyć się już na jednej rozprawie, szczególnie w sytuacji gdy strony wcześniej już porozumiały się co do istotnych spraw, które zawarte są w wyroku rozwodowym, a swoje stanowiska przedstawiały w pozwie, odpowiedzi na pozew bądź przy przesłuchaniu.

Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy lepszy jest rozwód bez orzekania o winie czy z jej orzeczeniem. W przypadku ustania pożycia małżonków każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę korzyści oraz straty, z którymi wiąże się orzekanie o winie, jak i rezygnacja z oceny winy. Jednak małżonkom, którym zależy na rozwodzie, a żaden z nich nie jest wyłącznie winny rozpadowi pożycia małżeńskiego (np. w sytuacji niezgodności charakterów) zaleca się złożenie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie.

Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji US
mgr Marta Majchrowska

Podobne artykuły